AMACIMIZ

Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, verimlilik alanında; sürdürülebilir kalkınma ve rekabet odaklı ekonomik hedeflere uygun olarak çevre dostu verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak,

Ekonominin tüm kesimlerine, sektörlerine ve işletmelerine yönelik araştırma, eğitim, danışmanlık, yayın, tanıtım ve rehberlik, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, enstitü, araştırma ve eğitim merkezleri, orta ve yükseköğretim eğitim kurumları kurmak ve işletmek,

Toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimlilik bilincinin oluşturulmasına, verimliliği artırma program ve projelerinin özendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar ve belgelendirme yapmak

Ve bu konularda kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm seçeneklerinin oluşmasında katkıda bulunmak.

Verimlilik artışı ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamanın yanında, kıt kaynakların etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını da sağlamaktadır.

Başlık Buraya Gelir Başlık Buraya Gelir Başlık Buraya Gelir Başlık Buraya Gelir Başlık Buraya Gelir Başlık Buraya Gelir

Ülkemizdeki su kaynaklarının toplam debisi, Tuna Nehri'nin yarısı kadardır. Suyumuzu verimli kullanalım.

3. VERİMLİLİK ve TEKNOLOJİ FUARI

www.verimlilikveteknoloji.com
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

KREATİF ENDÜSTRİLERDE
VERİMLİLİK KONGRESİ

www.kevk2018.com
Kreatif Endüstrilerde verimlilik Kongresi

TÜRKİYE VERİMLİLİK DERGİSİ

www.verimlilikdergisi.com
Türkiye Verimlilik Dergisi
802

Madencilik Sektörü 802 Milyon Ton Atık Üretmektedir.

19.5

Termik Santraller 19.5 Milyon Ton Atık Üretmektedir.

81

Sağlık Sektörü 81 Milyon Ton Tehlikeli Atık Üretmektedir.

16.3

İmalat Sanayinde 16,3 Milyon Ton Atık Üretilmektedir.